Diabetolog to specjalista zajmujący się kwestiami gospodarki węglowodanowej w ustroju oraz związanymi z nią chorobami metabolicznymi:

 • diagnozuje, różnicuje i leczy (z wyłączeniem metod chirurgicznych) cukrzycę, stany przedcukrzycowe i skojarzone z nimi choroby metaboliczne u dzieci, dorosłych i kobiet ciężarnych oraz podejmuje działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące tych schorzeń;
 • udziela pomocy w sytuacjach nagłych związanych z wystąpieniem ciężkich zaburzeń gospodarki węglowodanowej w ustroju: hipo- lub hiperglikemii;
  wykonuje badania narządów i tkanek, w których wskutek cukrzycy i chorób metabolicznych mogą rozwijać się stany patologiczne (nefropatie, retinopatie, angiopatie, neuropatie) lub kieruje na konsultacje do innych specjalistów;
 • konsultuje i kwalifikuje do zabiegów operacyjnych osoby z cukrzycą lub stanami przedcukrzycowymi.

Kiedy należy udać się do diabetologa?

Do diabetologa przychodzimy, kiedy:

 • wystąpiły lekkie lub ciężkie zaburzenia glikemii u osób dotychczas niemających problemów z cukrzycą czy stanami przedcukrzycowymi;
 • stwierdzona została któraś z chorób metabolicznych lub podczas leczenia zębów dentystę zaniepokoił stan jamy ustnej;
 • podczas ciąży pojawiły się problemy z równowagą węglowodanową w ustroju;
 • czeka nas operacja, a zdiagnozowane zostały zaburzenia glikemii;
 • pomimo zmiany stylu życia na zdrowszy, modyfikacji diety i zrzuceniu nadwagi problemy z zachowaniem właściwego poziomu glikemii utrzymują się lub pogłębiają;
 • wdrożone leczenie farmakologiczne cukrzycy nie skutkuje lub nie radzimy sobie z dostosowaniem diety do potrzeb chorego organizmu;wystąpiło uczulenie po podaniu insuliny;
 • przed wyjazdem w rejony świata, gdzie trudno o pomoc diabetologa, lub przed wyjazdem chorego dziecka na obóz czy kolonie;
 • przy stwierdzonej cukrzycy lub jej podejrzeniu wystąpiły niepokojące objawy ze strony naczyń krwionośnych, nerwów, narządu wzroku, nerek;
 • przy stwierdzonych problemach z gospodarką węglowodanową chcemy podjąć zatrudnienie w innych warunkach i na innym stanowisku niż dotychczas.