Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1998 r. Specjalista chorób wewnętrznych , na ukończeniu specjalizacja z kardiologii, lekarz uprawniony do badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w Oddziale Kardiologicznym Szpitala im. Chałubińskiego w Zakopanem, następnie w Odd. Internistyczno-Kardiologicznym PSZS w Nowym Targu i równocześnie przez przez wiele lat pracowała jako lekarz rodziny. Obecnie pracuje jako starszy asystent w Odd. Chorób Wewnętrznych Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz II Klinice Kardiologii CMUJ w Krakowie, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne z kardiologii .

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), uczestnikiem wielu kongresów oraz zjazdów naukowych . Ponadto posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w zakresie leczenia żywieniowego oraz certyfikat uprawniający do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.