Kandydaci na zawodowych kierowców poddawani są różnym badaniom. Testuje się m.in przerzutność uwagi, jej podzielność oraz koncentrację w warunkach presji czasowej. Sprawdź się w naszej klinice.